Wat gebeurt er als ik de chip verwijder van de container?

Een restafvalcontainer wordt niet geleegd als er geen chip aan zit. Als je zelf de chip  van de container haalt, wordt je container niet meer herkend door de inzamelauto en dus niet meer geleegd. De containers zijn eigendom van Area. Als je schade toebrengt aan de containers, dan kunnen herstelkosten bij jou in rekening worden gebracht.

2019-03-04T10:16:43+01:00