Aan de grijze container voor restafval zit een chip. Hoe gaat Area om met de privacy?

De chip is gekoppeld aan een adres (objectgegevens) en niet aan een persoon (naam). De gegevens worden alleen voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Er is dan ook geen sprake van inbreuk op de privacy.

2019-03-04T10:15:37+01:00