Op maandag 12 juni starten de voorbereidingen van het nieuwe inzamelen

Op maandag 12 juni worden de eerste nieuwe restafvalcontainers uitgereikt. Tegelijkertijd wordt in de eerste straten een PMD-sticker geplakt op de oude grijze containers (per huishouden één). Vanaf juli doen deze dienst als PMD-container. Hiermee wordt een startschot gegeven aan de voorbereidingen van het nieuwe inzamelen, dat vanaf 3 juli gaat beginnen.

Alle huishoudens in een laagbouwwoning (geen appartement) in de gemeente Coevorden hebben eind mei een brief ontvangen van de gemeente en Area. Hierin staat dat de manier waarop we afval inzamelen, gaat veranderen. In een tweede brief, die alle huishoudens snel ontvangen, staat wat er precies gaat gebeuren en wat inwoners moeten doen.

Wat verandert er?
Elk huishouden in een laagbouw (geen appartement) ontvangt een nieuwe, grijze container voor restafval. Op datzelfde moment wordt op de oude, grijze container een PMD-sticker geplakt. Vanaf juli kan hierin voortaan Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) worden gedaan. De inzameling met de PMD-zak stopt. Lees de folder voor meer informatie.

Over de nieuwe restafvalcontainer
De nieuwe container voor restafval ziet er met het lichtgrijze deksel iets anders uit dan je gewend bent. Dit is gedaan om het verschil met de PMD-container duidelijker te maken.

Over de chip
De nieuwe restafvalcontainer bevat een chip. Hiermee krijgt Area inzicht in het aanbiedpercentage: wanneer en waar wordt de container aangeboden voor lediging? Daardoor kan Area de inzamelroute beter plannen en sneller werken. Ook het opschonen van het containerbestand (elk huishouden heeft in principe één container voor restafval) en het blokkeren van zoekgeraakte of gestolen containers zijn voordelen van de chip. Vanaf juli wordt alleen deze container nog geleegd. Elke restafvalcontainer zonder chip laat Area dan voortaan staan.

Afvalcoaches
Je zou kunnen denken dat Area met behulp van de chip het gewicht van de containers gaat wegen. Hier is geen sprake van; de gemeente kiest niet voor diftar (het systeem waarbij je betaalt per lediging en/of gewicht voor de afvalinzameling). Area wil je zoveel mogelijk helpen om je afval zo goed mogelijk te scheiden. Dat is waar het de gemeente en Area om te doen is: groeien naar 75 procent afvalscheiding in 2020, volgens het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof.

Planning
De invoering van de nieuwe restafvalcontainer en de PMD-container neemt twee weken in beslag. Eind juni beschikt ieder huishouden in een laagbouwwoning (geen appartement) over een nieuwe, grijze container voor restafval en een PMD-container. Het gebruik van de PMD-container is vrijwillig. Wil je de PMD-container niet? Bel dan (gratis) met de speciale servicedesk 0800 – 10 50 tijdens kantoortijden. Je kunt je PMD dan scheiden met de PMD-zak, die je kunt brengen naar de sorteerstraten in Coevorden en Zweeloo of naar het EDS-plein in Coevorden.

2017-06-06T13:22:39+01:00