Vanaf 28 augustus neemt Area alle onherkenbare containers in

In de afgelopen periode hebben alle inwoners in een laagbouwwoning een nieuwe restafvalcontainer met chip ontvangen. Hun oude container is nu PMD-container en daarnaast hebben zij natuurlijk een GFT-container. Alle andere containers die straks nog aan de weg staan en niet herkenbaar zijn (geen PMD-sticker of geen nieuwe restafvalcontainer met chip) worden ingenomen. Dit gebeurt vanaf maandag 28 augustus.

Vanaf juni zijn de veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. In de maanden juli en augustus heeft Area extra service geboden door oude restafvalcontainers (zonder chip of zonder PMD-sticker) alsnog te legen. Aan die service komt een eind. Per maandag 28 augustus leegt Area alleen nog:

  • de containers die een PMD-sticker hebben;
  • de restafvalcontainers met lichtgrijze deksel en chip;
  • de GFT-containers (geheel groen of met groene deksel).

Staan vanaf deze datum toch andere containers aan de weg, dan beschouwt Area deze als overtollig en neemt Area deze containers in.

Controleer daarom nogmaals:
– Heeft je restafvalcontainer een lichtgrijze deksel?
– Heeft je PMD-container een PMD-sticker?
– Heeft je GFT-container een groene deksel of is deze geheel groen?

Beschik je over de juiste containers? Dan hoef je niets te doen.

Is dit niet het geval neem dan contact op met Area, telefoon 0591 – 57 10 80 of stuur een e-mail naar info@areareiniging.nl.

Waarom neemt Area oude containers in?
In de afgelopen periode heb je kunnen wennen aan de nieuwe manier van inzamelen. Alle onherkenbare containers aan de weg beschouwen we vanaf 28 augustus als overtollig en nemen we in. Dus als je nog onherkenbare containers in je bezit hebt, zet deze dan tussen 28 augustus en eind september aan de weg (alleen tijdens de inzameling van restafval, PMD en GFT). Wij halen ze gratis op en zorgen voor een goede recycling.

Voor vragen over het inzamelen van PMD kijk je hier.
Voor vragen over het inzamelen van restafval met de nieuwe restafvalcontainer kijk je hier.

Let op: zet je PMD-container altijd vóór 7.00 uur aan de straat. De inzamelroute kan gewijzigd zijn. Voor containers die niet op tijd aan de weg staan, wordt geen inhaalroute meer gereden.

2017-08-14T16:20:21+00:00