Waarom is mijn PMD-container niet geleegd?

Vanaf het najaar van 2018 heeft Area veel vervuiling geconstateerd in het PMD. Dit betekent dat ander afval dan PMD in de container of PMD-zak is aangeboden. Lees daarom alles over PMD. Het risico van vervuiling is dat de PMD-verwerker de hele partij van een vrachtwagen kan afkeuren. Dit zou betekenen dat alle moeite voor niets is geweest en alsnog hoge kosten betaald moeten worden voor de verwerking van PMD. Dit willen we voorkomen. Daarom gaat Area toezien op de kwaliteit van het PMD.

2019-03-05T11:35:31+01:00