Als ik thuis een plastic zak wil gebruiken voor het verzamelen van PMD, waarom moet de zak dan doorzichtig zijn?

Het bedrijf dat het PMD recyclet, wil te allen tijde kunnen zien wat in een PMD-zak zit. Dit om vervuiling en verstoring van het recycleproces te voorkomen. Zwart/grijze huisvuilzakken of ondoorzichtige plastic tassen mag je dus niet gebruiken voor het verzamelen van je PMD.

2019-03-05T20:28:51+01:00