Waarom verandert de gemeente de inzameling van afval?

De gemeente Coevorden streeft naar een duurzaam afvalbeheer, waarbij we de kosten in de hand houden en zoveel mogelijk grondstoffen door bronscheiding uit het afval worden teruggewonnen. Daarom zamelen we veel grondstoffen zoals plastic, blik en drinkpakken, groente- fruit- en tuinafval, papier en textiel apart in.

Herbruikbare grondstoffen
Nog steeds bestaat een groot deel van het afval dat je in de grijze container doet, uit herbruikbare en dus waardevolle grondstoffen zoals oud papier, glas, textiel, gft en plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons. Slechts 100 kilo bestaat dus uit echt onbruikbaar materiaal. Alleen dit willen we in de verbrandingsoven.

Naar 100 kg restafval
Landelijk is afgesproken om in 2020 de hoeveelheid huishoudelijk restafval te willen verminderen tot uiteindelijk maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Het afvalscheidingspercentage moet verbeteren naar uiteindelijk 75%. Deze ambities zijn in de beleidsnotitie ‘Van Afval Naar Grondstof in 2020’ als uitgangspunt gesteld door de gemeenteraad van Coevorden.

Er is dus nog werk aan de winkel om de doelstellingen te behalen. De introductie van de PMD-container is een van de maatregelen hoe we dit willen bereiken. Daarnaast maken we het scheiden van afval dichtbij huis verder mogelijk. Op de sorteerstraten bij supermarkten kun je naast glas en papier óók textiel en plastic, blik en drinkpakken kwijt.

2019-03-04T09:55:17+01:00