Aan de grijze container voor restafval zit een chip. Weegt Area de container?

Nee, dat doet Area niet. Er zit geen weegsysteem voor minicontainers op de inzamelauto’s, dus Area kan niet zien hoeveel een container weegt. Area registreert dankzij de chip alleen óf de container wordt aangeboden, wanneer en waar (in welk gebied).

2019-03-04T10:14:19+01:00